Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"

15.08.2016

Інформація щодо проекту тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

Інформація
щодо проекту тарифів
на централізоване водопостачання та водовідведення
КП ”Тернопільводоканал”
на 2017 рікВідповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2016 року за № 593/28723, Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 березня 2016 року № 364, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року за № 643/28773, КП “Тернопільводоканал” підготувало розрахунок проекту тарифів на 2017 рік на централізоване водопостачання та водовідведення.


Основні складові тарифу розраховувались з врахуванням наступних чинників:

витрати на електроенергію:

В розрахунок включена фактична ціна на електроенергію у липні 2016 року в розмірі, 2,1870 грн./кВт., з урахуванням прогнозу індексу цін виробників промислової продукції (1+(108,5-100)/100*0,5), що становить 1,0425. Індекс 108,5 взято з Постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2015р. №558 “Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки (сценарій 1).
витрати на амортизацію — в зв'язку з придбанням нових основних засобів в проекті тарифів ця сума становить 4121,6 тис.грн В діючих тарифах сума амортизаційних відрахувань становить 3555,0 тис.грн.

витрати по податкахформувались на основі Податкового кодексу України.

ціни на паливно-мастильні матеріали, розраховувались на основі фактичних цін з урахуванням прогнозу індексу цін виробників промислової продукції.
витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи:
В проекті тарифів на послуги на 2017р. плановий фонд оплати праці розрахований, виходячи із законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати - 1600 грн. (грудень 2016р.), передбаченого Законом України: „Про Державний бюджет України на 2016 рік” та виходячи із положень Галузевої угоди і колективного договору.
витрати на періодичну повірку засобів обліку мешканців приватного сектору.
Відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 березня 2016 року № 302 передбачено врахування в структурі витрат на періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів обліку води (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для побутових потреб воду), що є власністю фізичних осіб - мешканців приватного сектору, а також витрати на формування обмінного фонду засобів обліку води.
Також, в проекті тарифу враховано відсотки за користуванням кредитом Світового банку, у зв’язку із списанням разової комісії за управління коштами Міністерством фінансів України та використання позики на виконання котрактів, в рамках участі комунального підприємства “Тернопільводоканал” у інвестиційному проекті “Проект розвитку міської інфраструктури – 2”.
Впорядкування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення необхідне для того, щоб привести їх до економічно обґрунтованого рівня, що забезпечить:

утримання якості надання послуг водопостачання та водовідведення на рівні нормативної;

дотримування та виконання норм трудового законодавства та колективного договору;

беззбиткову діяльність КП „Тернопільводоканал”, відповідно до вимог Господарського кодексу України та статті 31 Закону України „Про житлово-комунальні послуги” від 24.06.2004р. №1875 – ІV;

впровадження низки першочергових інвестиційних проектів, спрямованих на забезпечення розвитку виробництва, підвищення надійності, якості технологічного процесу, впровадження енергозберігаючих технологій, відповідно до затвердженої інвестиційної програми на планований рік.

Згідно поданих розрахунків плановий тариф становитиме:
на централізоване водопостачання — 4,08 грн. (без ПДВ);
на централізоване водовідведення — 5,51 грн. (без ПДВ);
Прибуток в даних тарифах не планується.
Структура планових тарифів додається.


Зауваження і пропозиції просимо подавати за адресою м.Тернопіль, вул.Танцорова, 7, індекс 46008, КП “Тернопільводоканал”.

 

Начальник планово-економічного відділу КП “Тернопільводоканал” В.Є.Водовіз

Читати 607 разів