Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"

25.11.2017

Про наглядові ради (Тернопільська міська рада)(втратв чинність)

Увага! Документ втратив чинність.

 

7/13/225

І.Л.Сороколіт

Про Наглядові ради комунальних підприємств

З метою прозорого та відкритого контролю фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, керуючись Законом України №1405 від 02.06.2016р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності», частиною 7 статті 78 Господарського кодексу України, пунктом 301 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про відкритість використання публічних коштів», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Критерії відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах (додаток 1).

2.Затвердити Порядок призначення членів, утворення та ліквідації наглядових рад комунальних унітарних підприємств (додаток 2).

3.Затвердити Порядок організації діяльності наглядової ради комунального унітарного підприємства (додаток 3).

4.Затвердити Порядок інформування про діяльність комунальних підприємств (додаток 4).

5.Зобов’язати виконавчий комітет Тернопільської міської ради та керівництво усіх структурних підрозділів Тернопільської міської ради, у підпорядкуванні яких є комунальні підприємства, у найкоротші терміни (не пізніше як у двомісячний термін з дати прийняття даного рішення) винести на розгляд міської ради проекти рішень щодо приведення статутів і внутрішніх положень комунальних підприємств та інших нормативних документів міської ради та виконавчого комітету у відповідність із даним прийнятим рішенням що стосується комунальних підприємств.

6.Зобов’язати виконавчий комітет Тернопільської міської ради та керівництво усіх структурних підрозділів Тернопільської міської ради, у підпорядкуванні яких є комунальні підприємства Винести на затвердження персональний склад наглядових рад комунальних підприємств Тернопільської міської ради не пізніше як через 2 місяці з моменту прийняття даного рішення.

7.Рекомендувати виконавчим органам Тернопільської міської ради при прийнятті рішень для забезпечення утворення та організації роботи наглядових ради використовувати взірці наведені у додатку 5).

8.Утворити робочу групу щодо підготовки до затвердження міською радою переліку виключних компетенцій наглядових рад та вимог до незалежних членів наглядових рад у складі представників депутатських фракцій: Сороколіт Іван Леонідович, Ібрагімов Михайло Раджепович, Ландяк Петро Дмитрович, Яциковська Оксана Богданівна, Бліхар Володимир Васильович, Зелінка Назарій Володимирович, Гринда Володимир Павлович, представників виконавчих органів, що здійснюють координацію діяльності комунальних підприємств, та управління правового забезпечення. До діяльності робочої групи залучити експертів Інституту політичної освіти.

9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму.

Додаток 1

до рішення міської ради від 20.12.2016 р. №7/13/225

Критерії відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах Тернопільської міської ради

Наглядова рада обов'язково утворюється в комунальних унітарних підприємствах за наявності одного з таких критеріїв:

1) вартість активів згідно з даними його фінансової звітності за останній звітній рік перевищує 1млн.грн.;

2) розмір статутного капіталу перевищує 500тис.грн.;

3) загальна сума поповнення статутного капіталу та інших трансфертів з місцевого бюджету за попередній фінансовий рік  сукупно перевищує 300тис.грн.;

4) природна монополія, визначена Антимонопольним комітетом України;

5) займає домінуюче становище на ринку;

6) сума річного обороту за попередній фінансовий рік перевищує 1млн.грн.;                      

7) кількість працівників становить 20 та більше осіб;

8) має у користуванні (оренді, власності або постійному користуванні) земельні ділянки площею більші ніж 0,10 гектара.

Міський голова                                                       С.В.Надал

Додаток 2

до рішення міської ради від 20.12.2016 р. №7/13/225

Порядок призначення членів, утворення та ліквідації наглядової ради
комунального унітарного підприємства

Стаття 1. Загальні положення

1. Наглядова рада комунального унітарного підприємства утворюється за рішенням органу, до сфери управління якого належить комунальне унітарне підприємство.

2. Орган, до сфери управління якого належить підприємство, в обов’язковому порядку приймає рішення про утворення наглядової ради, якщо це підприємство відповідає критеріям, затвердженим радою, згідно яких утворення наглядової ради є обов’язковим.

3. Кількість членів наглядової ради визначається органом, до сфери управління якого належить підприємство, але не може бути меншою за 9 осіб та більшою за 12 осіб.

4. Персональний склад наглядової ради затверджується рішенням Тернопільської міської ради за поданням органу, до сфери управління якого належить підприємство, в порядку, визначеному цим Порядком.

Стаття 2. Склад наглядової ради

1. До складу наглядової ради обов’язково включаються представники міського голови, міської ради та незалежні члени, обрані на конкурсних засадах у порядку, визначеному цим Порядком.

2. До складу наглядової ради включаються уповноважені особи від таких суб’єктів подання:

- представники від міського голови – ⅓ від загального складу наглядової ради;

- представники від міської ради запропоновані депутатами – ⅓ від загального складу наглядової ради;

- незалежні члени від органу, до сфери управління якого належить підприємство – ⅓ від загального складу наглядової ради.

Стаття 3. Утворення та ліквідація наглядової ради

1. Орган, до сфери управління якого належить підприємство, невідкладно, але не пізніше ніж через 10 робочих днів після визначення міською радою критеріїв, згідно з якими утворення наглядової ради є обов’язковим, приймає рішення про утворення наглядової ради підприємства та визначає кількість членів наглядової ради.

2. Рішення про створення наглядової ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів.

3. Міський голова та міська рада протягом 20 календарних днів з моменту оприлюднення рішення про створення наглядової ради делегують своїх представників до складу наглядової ради у кількості, визначеній цим Порядком та органом, до сфери управління якого належить підприємство.

4. Міський голова делегує представників до наглядової ради шляхом видання відповідного розпорядження. До розпорядження додаються заяви про згоду на членство у наглядовій раді та їхні автобіографії.

5. Міська рада протягом 30 календарних днів  з моменту оприлюднення рішення про створення наглядової ради делегує представників до наглядової ради шляхом ухвалення рішення сесії Тернопільської міської ради на основі письмових пропозицій від депутатів. До рішення додаються письмові заяви про згоду на членство у наглядовій раді та їхні автобіографії. Якщо кількість пропозицій кандидатур у члени відповідної наглядової ради перевищує ⅓ від загального складу наглядової ради, то їхній персональний склад визначається шляхом рейтингового голосування (обираються ті кандидатури, котрі набрали найбільшу кількість голосів).

6. Протягом 30 днів Тернопільська міська рада через відділ звернень приймає пропозиції щодо кандидатур незалежних членів наглядової ради з подальшим затвердженням рішенням сесії Тернопільської міської ради у кількості, що становить ⅓ від загальної кількості членів наглядової ради. Якщо кількість пропозицій кандидатур незалежних членів наглядової ради відповідної наглядової ради перевищує ⅓ від загального складу наглядової ради, то їхній персональний склад визначається шляхом рейтингового голосування (обираються ті кандидатури, котрі набрали найбільшу кількість голосів).

7. У разі, якщо комунальне унітарне підприємство, на якому утворено наглядову раду, за минулий фінансовий звітний рік не підпадає під критерії, відповідно до яких обов’язково утворюється наглядова рада, то орган, до сфери управління якого належить підприємство, приймає рішення про ліквідацію наглядової ради та готує проект рішення про внесення змін до статуту відповідного підприємства, який вноситься на найближчу сесію ради.

Стаття 4. Документи, які долучає особа, котра претендує на зайняття посади члена наглядової ради комунального підприємства

1. Заява в довільній формі про згоду на обрання/призначення членом наглядової ради, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2. Ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у зв’язку з втратою паспорта (для іноземців та осіб без громадянства – іншого документа, що посвідчує особу).

3. Автобіографія кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), склад сім’ї, місце фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості.

4. Копії документів про освіту (науковий ступінь, вчене звання).

5. Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру), за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення про конкурс, за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції (якщо кандидат по своєму статусу підпадає під законодавчу обов’язковість декларування).

Міський голова                                                       С.В.Надал

Додаток 3

до рішення міської ради від 20.12.2016 р. №7/13/225

Порядок організації діяльності наглядової ради

І. Загальні положення

1. Наглядова рада є колегіальним органом управління комунального підприємства, що утворюється на комунальному унітарному підприємстві.

2. Порядок організації роботи наглядової ради комунального підприємства (далі – Порядок) розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту підприємства (далі – статут).

3. Порядок визначає структуру наглядової ради комунального підприємства (далі – наглядова рада), організацію її роботи, права та обов’язки членів наглядової ради, порядок проведення засідань наглядової ради.

4. Порядок затверджується Тернопільської міською радою – засновником підприємства та змінюється чи доповнюється лише її рішеннями.

5. У разі обґрунтованої потреби, для окремих підприємств Тернопільською міською радою може прийматись окремий Порядок організації діяльності наглядової ради.

6. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями статуту і цим Порядком застосовуються положення статуту.

ІІ. Структура наглядової ради

Стаття 1. Кількісний склад членів наглядової ради

1. Персональний склад наглядової ради затверджується засновником і діє до прийняття засновником рішення про затвердження нового складу наглядової ради або внесення до нього змін.

2. Кількість членів наглядової ради не може бути меншою ніж 9 осіб та не може перевищувати 12 осіб.

3. Строк повноважень члена наглядової ради складає три роки.

Стаття 2. Організаційна структура наглядової ради

1. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та члени наглядової ради. Голова та секретар наглядової ради обираються та відкликаються членами наглядової ради з їхнього числа простою більшістю голосів від загального  складу наглядової ради.  Заступник голови призначається головою наглядової ради з числа членів наглядової ради.

2. Наглядову раду очолює голова, повноваження голови визначаються статутом та цим Порядком. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник або член наглядової ради за її рішенням.

Cтаття 3. Засідання наглядової ради

1. Основною формою роботи наглядової ради є засідання. Засідання наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу  на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість від затвердженого засновником складу наглядової ради. Члени наглядової ради можуть брати участь в засіданні за допомогою відеозв’язку у разі завчасного повідомлення голови та письмового обґрунтування.

2. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від загального складу наглядової ради. Кожен член наглядової ради має один голос. Рішення наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого поіменного голосування. У випадку розподілу голосів порівну (при рівній кількості голосів) голос голови наглядової ради є вирішальним.

3. Засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради або на вимогу:

- представника засновника, місцевої ради, голови, виконавчого комітету Тернопільської міської ради;

- члена наглядової ради;

- керівника підприємства.

4. Вимога про скликання засідання наглядової ради складається у письмовій формі із зазначенням підстав і подається на ім’я голови наглядової ради.

5. У випадку, якщо голова наглядової ради відмовляється скликати засідання наглядової ради, засідання скликається і проводиться заступником голови наглядової ради або в порядку, визначеному цим Порядком.

6. Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради не пізніше 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

7. Порядок денний засідання визначається головою наглядової ради, а у випадку настання обставин, зазначених у пункті 6 цього Порядку, заступником голови наглядової ради.

8. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради її члени повідомляються керівництвом підприємства персонально не пізніше як за 3 дні до засідання. Не пізніше ніж за 2 дні до засідання інформація про порядок денний, час та місце засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради та веб-сайті підприємства.

9. Під час засідання заступник голови наглядової ради або працівник підприємства,  уповноважений наглядовою радою, веде протокол. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим на засіданні та присутніми членами ради. Підписаний протокол протягом 5 робочих днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради.

10. На засідання Наглядової ради можуть бути запрошені:

·        представники органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство;

·        керівники структурних підрозділів комунального підприємства;

·        голова профспілкового комітету комунального підприємства;

·        депутати міської ради;

·        міський голова;

·        та інші посадові особи та громадяни, запрошені рішенням наглядової ради.

11. Протокол засідання наглядової ради оформлюється у двох оригінальних примірниках протягом п’яти робочих днів після проведення засідання. Один з примірників протоколу передається на ознайомлення керівнику підприємства. Копії протоколу засідання наглядової ради надсилаються всім її членам.

12. Рішення наглядової ради доводяться до відома засновника, його представника (представників), міського голови та директора у вигляді виписок (витягів) із протоколу або з кожного питання та оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради як додаток до протоколу.

13. Рішення наглядової ради є обов’язковими до виконання директором комунального підприємства.

ІІІ. Повноваження, права та обов’язки члена наглядової ради, голови наглядової ради

Стаття 4. Права та обов’язки члена наглядової ради

1. Член наглядової  ради  користується  правом  ухвального голосу з усіх питань,  що розглядаються на засіданнях наглядової ради та комітетів, членом яких він є;

2. Члени наглядової ради мають право:

- отримувати, ознайомлюватися з будь-якими документами та інформацією про діяльність підприємства, робити виписки, здійснювати фото-, відео-зйомку, копіювання;

- безперешкодного доступу до всіх приміщень підприємства;

- безперешкодного позачергового прийому у посадових осіб підприємства;

- брати участь у всіх офіційних нарадах, зустрічах, засіданнях та комісіях на підприємстві;

- отримувати інформацію про порядок денний, матеріали, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради не пізніше як за 3 дні до визначеної дати проведення засідання;

- вносити пропозиції до планів роботи підприємства;

- подавати керівнику підприємства обов’язкові для розгляду пропозиції щодо діяльності підприємства;

- вносити питання, проекти документів, рішень, пропозиції та зауваження до порядку денного засідання наглядової ради підприємства;

- подати письмово оформлену окрему думку щодо питання порядку денного та проекту рішення наглядової ради, яка додається до протоколу засідання наглядової ради;

- вимагати скликання засідання наглядової ради відповідно до вимог цього Порядку;

- порушувати питання  про звільнення посадових осіб підприємства;

- порушувати питання про звітування посадових осіб підприємства перед наглядовою радою.    

3. Члени наглядової ради зобов’язані:

- діяти в інтересах підприємства та територіальної громади;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом підприємства та цим Порядком;

- не розголошувати, не поширювати та не передавати третім особам персональних даних, отриманих в ході роботи або які містяться в документах, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

- не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність підприємства, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

- брати участь у засіданнях наглядової ради та засіданнях її комітетів. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради чи комітетів із зазначенням причини відсутності;

- виконувати  рішення наглядової  ради та її комітетів.

Стаття 5. Повноваження голови наглядової ради

1. Голова наглядової ради:

- керується у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом підприємства, рішеннями ради та цим Порядком;

- організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою;

- скликає засідання наглядової ради та головує на них, визначає порядок денний засідань;

- не рідше одного разу в рік звітує перед засновником про роботу наглядової ради, виконання планів розвитку підприємства, фінансових планів, ефективного використання його майна. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради;

- за рішенням наглядової ради порушує перед засновником питання щодо внесення змін до її складу;

- представляє наглядову раду у відносинах з підприємством, іншими установами, організаціями, підприємствами та органами влади;

- призначає заступника з числа членів наглядової ради;

- підписує рішення наглядової ради підприємства та протокол засідання.

Стаття 6. Дострокове припинення повноважень члена наглядової ради

1. Повноваження члена наглядової ради підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради на підставі його письмової заяви на ім’я суб’єкта делегування, з дотриманням зобов’язань, передбачених цивільно-правовим договором.

2. Повноваження члена наглядової ради підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою суб’єкта делегування у випадках, передбачених цим Порядком та статутом підприємства.

3. Член наглядової ради підприємства зобов’язаний невідкладно подати суб’єкту делегування письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам, встановленим цим Порядком та статутом підприємства, а також у випадку незалежного члена наглядової ради підприємства, вимогам до незалежних членів наглядових рад підприємств, визначених рішенням сесії ради.

4. Суб’єкт делегування, отримавши письмову заяву члена наглядової ради підприємства про припинення своїх повноважень, або рішення наглядової ради підприємства про необхідність припинення повноважень відповідного члена наглядової ради, прийняте за результатами перевірки члена наглядової ради на предмет його відповідності встановленим вимогам, повинен прийняти рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради протягом 60 календарних днів з дня отримання заяви або рішення наглядової ради відповідно. У разі неприйняття рішення суб’єктом делегування протягом вказаного строку, рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради вважається таким, що прийняте суб’єктом делегування за принципом мовчазної згоди.

5. Прийняття рішення суб’єктом делегування про припинення повноважень члена наглядової ради є підставою для розірвання відповідного цивільно-правового договору з такою особою з моменту прийняття відповідного рішення.

6. Повноваження члена наглядової ради підприємства з одночасним припиненням укладеного з ним цивільно-правового договору припиняються також у випадку:

·      неналежного виконання обов’язків – з моменту прийняття відповідного рішення суб’єктом управління;

·      неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради підприємства за станом здоров’я – через два тижні з моменту надання ним або його законним представником письмового повідомлення про це відповідному суб’єктові управління;

·      притягнення до відповідальності за вчинення злочину – з моменту набрання законної сили вироку суду;

·      смерті – з моменту настання юридичного факту смерті;

·      визнання його недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи померлим – з моменту набрання законної сили рішення суду;

·      ліквідації наглядової ради – з моменту внесення відповідних змін до статуту підприємства;

·      закінчення строку, на який члена наглядової ради було призначено – з наступного дня після закінчення відповідного строку.

7. У разі припинення повноважень члена наглядової ради суб’єкт делегування має призначити іншого члена наглядової ради відповідно до положень, визначених Порядком призначення членів наглядової ради та законом у строк, що не перевищує трьох місяців. Суб’єкт управління зобов’язаний забезпечувати наявність у складі наглядової ради достатньої кількості членів з метою виконання покладених на наглядову раду функцій (у тому числі необхідної кількості незалежних членів).

Міський голова                                                       С.В.Надал

Додаток 4

до рішення міської ради від 20.12.2016 р. №7/13/225

Порядок інформування про діяльність комунальних підприємств

І. Мета і завдання

1. Метою порядку є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності комунальних підприємств ради та їхніх службових осіб, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію.

2. Основними завданнями є:

2.1. Інформування мешканців про діяльність комунальних підприємств, послуги та тарифи на них, фінансову та господарську діяльність.

2.2. Організація процесу інформування суб’єктів господарської діяльності, представників ЗМІ, перевіряючи органів, потенційних інвесторів та всіх зацікавлених про діяльність комунальних підприємств.

2.3. Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.

3. Предмет та основні засади інформування

3.1. Предметом інформування є господарська та інша діяльність комунальних підприємств;

3.2. Перелік інформації, що підлягає обов’язковому розміщенню в мережі інтернет на офіційному веб-сайті міської ради або веб-сайті підприємства:

·      адреса, контакти та графік роботи;

·      основна діяльність (перелік основних послуг, робіт, товарів);

·      керівники (прізвище, ім’я та по-батькові, фото, телефон, електронна пошта);

·      структура підприємства з назвою структурних підрозділів та контактними даними керівників (прізвище, ім’я та по-батькові, фото, телефон, електронна пошта);

·      статут комунального підприємства;

·      штатний розпис підприємства;

·      оголошення про вакансії на підприємстві.

·      фінансові звіти підприємства;

·      висновки та звіти за результатами незалежної аудиторської перевірки (за наявності);

·      річний план закупівель (за наявності);

·      інформація про укладені господарські договори, сума яких перевищує 100тис.грн. (номер, дата та назва договору; найменування контрагента, його код ЄДРПОУ; сума договору, строк виконання послуг, предмет договору).

3.3. Інформація у рамках виконання цього Порядку проводиться державною мовою.

3.4. При інформуванні забороняється подавати інформацію агітаційного чи пропагандистського характеру, зокрема звернення, заклики, гасла за ту чи іншу партію, у тому числі з числа тих, що представлені в раді.

3.5. Оновлення інформації відбувається не пізніше ніж через 10 робочих днів по кожному пункту переліку зазначеному в п.3.2. у разі необхідності оновлення інформації.

4. Механізм подання інформації для розміщення її на офіційному веб-сайті ради у разі відсутності окремого веб-сайту у комунального підприємства

4.1. На офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради створюється окремий розділ «Комунальні підприємства» з підрозділами по кожному комунальному підприємству ради.

4.2. Уповноважена особа визначена наказом директора комунального підприємства подає відділу/управлінню/департаменту ради  інформацію про діяльність підприємства в електронному вигляді.

4.3. Інформація після обробки не пізніше ніж наступного дня подається відділом/управлінням/департаментом адміністратору для подальшого її розміщення на офіційному веб-порталі ради в мережі інтернет.

4.4. Адміністратор офіційного веб-порталу та відділ/управління/департамент ради забезпечують захист розміщеної інформації від несанкціонованої модифікації.

4.5. У разі наявності в комунального підприємства окремого веб-сайту, на веб-сайті міської ради у розділі «Комунальні підприємства» розміщається відповідне посилання на сайт даного комунального підприємства.

5. Відповідальність перед наглядовою радою комунального підприємства за своєчасність надання, оновлення, розміщення інформації на офіційному веб-сайті несе керівництво ради, посадові особи виконавчих органів ради та керівники комунальних підприємств, які є розпорядниками такої інформації.

Міський голова                                                       С.В.Надал

Додаток 5

до рішення міської ради від 20.12.2016 р. №7/13/225

Взірці проектів рішень

для втілення механізму функціонування Наглядових рад

Проект рішення Тернопільської міської ради

Про затвердження персонального складу

Наглядової ради комунального підприємства

«_____»

                  Керуючись ч. 301 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 7 ст. 3 Порядку призначення членів, утворення та ліквідації наглядової ради комунального унітарного підприємства Тернопільська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити персональний склад Наглядової ради комунального підприємства «_____» (додаток 1)

2. Затвердити статут комунального підприємства «_____» (додаток 2)

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму.

___________________ голова

Додаток 1

Наглядова рада комунального підприємства «_____»

Представники від _____ голови:

1) ПІБ

2) ПІБ

Представники від _____ _____ ради:

1) ПІБ

2) ПІБ

Незалежні члени:

1) ПІБ

2) ПІБ

Взірець розпорядження міського голови

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

від __.__.20__р.  № ___

 

Про делегування представників до

Наглядової ради комунального підприємства

«_____»

Керуючись ч. 4 ст. 3 та ч. 2 ст. 2 Порядку призначення членів, утворення та ліквідації Наглядової ради комунального унітарного підприємства:

1. Делегувати до складу Наглядової ради комунального підприємства «_____»:

1) ПІБ

2) ПІБ

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника _____ голови _____.

Додаток: автобіографії

_____ голова                                                                                                     _____

Взірець наказу начальника управління/відділу/департаменту

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Департамент/відділ/управління _____

НАКАЗ

Про утворення наглядової ради комунального унітарного підприємства «_____»

Керуючись ч. 7 ст. 78 Господарського кодексу України, рішенням сесії ради від __.__.___ № ___ «Про критерії обов’язковості утворення Наглядової ради в комунальних унітарних підприємствах» та ч. 1 ст. 3 Порядку призначення членів, утворення та ліквідації наглядвої ради комунального унітарного підприємства, затвердженого рішенням сесії ради від __.__.__ № __, наказую:

1. Утворити наглядову раду комунального підприємства «_____» в загальній кількості ___ осіб;

2. До складу наглядової ради включити __ представників від голови, __ представників від ради, __ незалежних членів наглядової ради.

3. Оприлюднити наказ на офіційному веб-сайті _____ _____ ради.

Директор Департаменту/відділу/управління

 

______                                                                                                  ______

7/13/225

І.Л.Сороколіт

Про Наглядові ради комунальних підприємств

З метою прозорого та відкритого контролю фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, керуючись Законом України №1405 від 02.06.2016р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності», частиною 7 статті 78 Господарського кодексу України, пунктом 301 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про відкритість використання публічних коштів», враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Критерії відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах (додаток 1).

2.Затвердити Порядок призначення членів, утворення та ліквідації наглядових рад комунальних унітарних підприємств (додаток 2).

3.Затвердити Порядок організації діяльності наглядової ради комунального унітарного підприємства (додаток 3).

4.Затвердити Порядок інформування про діяльність комунальних підприємств (додаток 4).

5.Зобов’язати виконавчий комітет Тернопільської міської ради та керівництво усіх структурних підрозділів Тернопільської міської ради, у підпорядкуванні яких є комунальні підприємства, у найкоротші терміни (не пізніше як у двомісячний термін з дати прийняття даного рішення) винести на розгляд міської ради проекти рішень щодо приведення статутів і внутрішніх положень комунальних підприємств та інших нормативних документів міської ради та виконавчого комітету у відповідність із даним прийнятим рішенням що стосується комунальних підприємств.

6.Зобов’язати виконавчий комітет Тернопільської міської ради та керівництво усіх структурних підрозділів Тернопільської міської ради, у підпорядкуванні яких є комунальні підприємства Винести на затвердження персональний склад наглядових рад комунальних підприємств Тернопільської міської ради не пізніше як через 2 місяці з моменту прийняття даного рішення.

7.Рекомендувати виконавчим органам Тернопільської міської ради при прийнятті рішень для забезпечення утворення та організації роботи наглядових ради використовувати взірці наведені у додатку 5).

8.Утворити робочу групу щодо підготовки до затвердження міською радою переліку виключних компетенцій наглядових рад та вимог до незалежних членів наглядових рад у складі представників депутатських фракцій: Сороколіт Іван Леонідович, Ібрагімов Михайло Раджепович, Ландяк Петро Дмитрович, Яциковська Оксана Богданівна, Бліхар Володимир Васильович, Зелінка Назарій Володимирович, Гринда Володимир Павлович, представників виконавчих органів, що здійснюють координацію діяльності комунальних підприємств, та управління правового забезпечення. До діяльності робочої групи залучити експертів Інституту політичної освіти.

9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму.

Додаток 1

до рішення міської ради від 20.12.2016 р. №7/13/225

Критерії відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах Тернопільської міської ради

Наглядова рада обов'язково утворюється в комунальних унітарних підприємствах за наявності одного з таких критеріїв:

1) вартість активів згідно з даними його фінансової звітності за останній звітній рік перевищує 1млн.грн.;

2) розмір статутного капіталу перевищує 500тис.грн.;

3) загальна сума поповнення статутного капіталу та інших трансфертів з місцевого бюджету за попередній фінансовий рік  сукупно перевищує 300тис.грн.;

4) природна монополія, визначена Антимонопольним комітетом України;

5) займає домінуюче становище на ринку;

6) сума річного обороту за попередній фінансовий рік перевищує 1млн.грн.;                      

7) кількість працівників становить 20 та більше осіб;

8) має у користуванні (оренді, власності або постійному користуванні) земельні ділянки площею більші ніж 0,10 гектара.

Міський голова                                                       С.В.Надал

Додаток 2

до рішення міської ради від 20.12.2016 р. №7/13/225

Порядок призначення членів, утворення та ліквідації наглядової ради
комунального унітарного підприємства

Стаття 1. Загальні положення

1. Наглядова рада комунального унітарного підприємства утворюється за рішенням органу, до сфери управління якого належить комунальне унітарне підприємство.

2. Орган, до сфери управління якого належить підприємство, в обов’язковому порядку приймає рішення про утворення наглядової ради, якщо це підприємство відповідає критеріям, затвердженим радою, згідно яких утворення наглядової ради є обов’язковим.

3. Кількість членів наглядової ради визначається органом, до сфери управління якого належить підприємство, але не може бути меншою за 9 осіб та більшою за 12 осіб.

4. Персональний склад наглядової ради затверджується рішенням Тернопільської міської ради за поданням органу, до сфери управління якого належить підприємство, в порядку, визначеному цим Порядком.

Стаття 2. Склад наглядової ради

1. До складу наглядової ради обов’язково включаються представники міського голови, міської ради та незалежні члени, обрані на конкурсних засадах у порядку, визначеному цим Порядком.

2. До складу наглядової ради включаються уповноважені особи від таких суб’єктів подання:

- представники від міського голови – ⅓ від загального складу наглядової ради;

- представники від міської ради запропоновані депутатами – ⅓ від загального складу наглядової ради;

- незалежні члени від органу, до сфери управління якого належить підприємство – ⅓ від загального складу наглядової ради.

Стаття 3. Утворення та ліквідація наглядової ради

1. Орган, до сфери управління якого належить підприємство, невідкладно, але не пізніше ніж через 10 робочих днів після визначення міською радою критеріїв, згідно з якими утворення наглядової ради є обов’язковим, приймає рішення про утворення наглядової ради підприємства та визначає кількість членів наглядової ради.

2. Рішення про створення наглядової ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради невідкладно, але не пізніше ніж протягом 5 робочих днів.

3. Міський голова та міська рада протягом 20 календарних днів з моменту оприлюднення рішення про створення наглядової ради делегують своїх представників до складу наглядової ради у кількості, визначеній цим Порядком та органом, до сфери управління якого належить підприємство.

4. Міський голова делегує представників до наглядової ради шляхом видання відповідного розпорядження. До розпорядження додаються заяви про згоду на членство у наглядовій раді та їхні автобіографії.

5. Міська рада протягом 30 календарних днів  з моменту оприлюднення рішення про створення наглядової ради делегує представників до наглядової ради шляхом ухвалення рішення сесії Тернопільської міської ради на основі письмових пропозицій від депутатів. До рішення додаються письмові заяви про згоду на членство у наглядовій раді та їхні автобіографії. Якщо кількість пропозицій кандидатур у члени відповідної наглядової ради перевищує ⅓ від загального складу наглядової ради, то їхній персональний склад визначається шляхом рейтингового голосування (обираються ті кандидатури, котрі набрали найбільшу кількість голосів).

6. Протягом 30 днів Тернопільська міська рада через відділ звернень приймає пропозиції щодо кандидатур незалежних членів наглядової ради з подальшим затвердженням рішенням сесії Тернопільської міської ради у кількості, що становить ⅓ від загальної кількості членів наглядової ради. Якщо кількість пропозицій кандидатур незалежних членів наглядової ради відповідної наглядової ради перевищує ⅓ від загального складу наглядової ради, то їхній персональний склад визначається шляхом рейтингового голосування (обираються ті кандидатури, котрі набрали найбільшу кількість голосів).

7. У разі, якщо комунальне унітарне підприємство, на якому утворено наглядову раду, за минулий фінансовий звітний рік не підпадає під критерії, відповідно до яких обов’язково утворюється наглядова рада, то орган, до сфери управління якого належить підприємство, приймає рішення про ліквідацію наглядової ради та готує проект рішення про внесення змін до статуту відповідного підприємства, який вноситься на найближчу сесію ради.

Стаття 4. Документи, які долучає особа, котра претендує на зайняття посади члена наглядової ради комунального підприємства

1. Заява в довільній формі про згоду на обрання/призначення членом наглядової ради, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2. Ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або документа, що надається громадянинові України у зв’язку з втратою паспорта (для іноземців та осіб без громадянства – іншого документа, що посвідчує особу).

3. Автобіографія кандидата, що обов’язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), склад сім’ї, місце фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості.

4. Копії документів про освіту (науковий ступінь, вчене звання).

5. Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру), за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення про конкурс, за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції (якщо кандидат по своєму статусу підпадає під законодавчу обов’язковість декларування).

Міський голова                                                       С.В.Надал

Додаток 3

до рішення міської ради від 20.12.2016 р. №7/13/225

Порядок організації діяльності наглядової ради

І. Загальні положення

1. Наглядова рада є колегіальним органом управління комунального підприємства, що утворюється на комунальному унітарному підприємстві.

2. Порядок організації роботи наглядової ради комунального підприємства (далі – Порядок) розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту підприємства (далі – статут).

3. Порядок визначає структуру наглядової ради комунального підприємства (далі – наглядова рада), організацію її роботи, права та обов’язки членів наглядової ради, порядок проведення засідань наглядової ради.

4. Порядок затверджується Тернопільської міською радою – засновником підприємства та змінюється чи доповнюється лише її рішеннями.

5. У разі обґрунтованої потреби, для окремих підприємств Тернопільською міською радою може прийматись окремий Порядок організації діяльності наглядової ради.

6. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями статуту і цим Порядком застосовуються положення статуту.

ІІ. Структура наглядової ради

Стаття 1. Кількісний склад членів наглядової ради

1. Персональний склад наглядової ради затверджується засновником і діє до прийняття засновником рішення про затвердження нового складу наглядової ради або внесення до нього змін.

2. Кількість членів наглядової ради не може бути меншою ніж 9 осіб та не може перевищувати 12 осіб.

3. Строк повноважень члена наглядової ради складає три роки.

Стаття 2. Організаційна структура наглядової ради

1. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та члени наглядової ради. Голова та секретар наглядової ради обираються та відкликаються членами наглядової ради з їхнього числа простою більшістю голосів від загального  складу наглядової ради.  Заступник голови призначається головою наглядової ради з числа членів наглядової ради.

2. Наглядову раду очолює голова, повноваження голови визначаються статутом та цим Порядком. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник або член наглядової ради за її рішенням.

Cтаття 3. Засідання наглядової ради

1. Основною формою роботи наглядової ради є засідання. Засідання наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу  на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість від затвердженого засновником складу наглядової ради. Члени наглядової ради можуть брати участь в засіданні за допомогою відеозв’язку у разі завчасного повідомлення голови та письмового обґрунтування.

2. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від загального складу наглядової ради. Кожен член наглядової ради має один голос. Рішення наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого поіменного голосування. У випадку розподілу голосів порівну (при рівній кількості голосів) голос голови наглядової ради є вирішальним.

3. Засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради або на вимогу:

- представника засновника, місцевої ради, голови, виконавчого комітету Тернопільської міської ради;

- члена наглядової ради;

- керівника підприємства.

4. Вимога про скликання засідання наглядової ради складається у письмовій формі із зазначенням підстав і подається на ім’я голови наглядової ради.

5. У випадку, якщо голова наглядової ради відмовляється скликати засідання наглядової ради, засідання скликається і проводиться заступником голови наглядової ради або в порядку, визначеному цим Порядком.

6. Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради не пізніше 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

7. Порядок денний засідання визначається головою наглядової ради, а у випадку настання обставин, зазначених у пункті 6 цього Порядку, заступником голови наглядової ради.

8. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради її члени повідомляються керівництвом підприємства персонально не пізніше як за 3 дні до засідання. Не пізніше ніж за 2 дні до засідання інформація про порядок денний, час та місце засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради та веб-сайті підприємства.

9. Під час засідання заступник голови наглядової ради або працівник підприємства,  уповноважений наглядовою радою, веде протокол. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим на засіданні та присутніми членами ради. Підписаний протокол протягом 5 робочих днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради.

10. На засідання Наглядової ради можуть бути запрошені:

·        представники органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство;

·        керівники структурних підрозділів комунального підприємства;

·        голова профспілкового комітету комунального підприємства;

·        депутати міської ради;

·        міський голова;

·        та інші посадові особи та громадяни, запрошені рішенням наглядової ради.

11. Протокол засідання наглядової ради оформлюється у двох оригінальних примірниках протягом п’яти робочих днів після проведення засідання. Один з примірників протоколу передається на ознайомлення керівнику підприємства. Копії протоколу засідання наглядової ради надсилаються всім її членам.

12. Рішення наглядової ради доводяться до відома засновника, його представника (представників), міського голови та директора у вигляді виписок (витягів) із протоколу або з кожного питання та оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради як додаток до протоколу.

13. Рішення наглядової ради є обов’язковими до виконання директором комунального підприємства.

ІІІ. Повноваження, права та обов’язки члена наглядової ради, голови наглядової ради

Стаття 4. Права та обов’язки члена наглядової ради

1. Член наглядової  ради  користується  правом  ухвального голосу з усіх питань,  що розглядаються на засіданнях наглядової ради та комітетів, членом яких він є;

2. Члени наглядової ради мають право:

- отримувати, ознайомлюватися з будь-якими документами та інформацією про діяльність підприємства, робити виписки, здійснювати фото-, відео-зйомку, копіювання;

- безперешкодного доступу до всіх приміщень підприємства;

- безперешкодного позачергового прийому у посадових осіб підприємства;

- брати участь у всіх офіційних нарадах, зустрічах, засіданнях та комісіях на підприємстві;

- отримувати інформацію про порядок денний, матеріали, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради не пізніше як за 3 дні до визначеної дати проведення засідання;

- вносити пропозиції до планів роботи підприємства;

- подавати керівнику підприємства обов’язкові для розгляду пропозиції щодо діяльності підприємства;

- вносити питання, проекти документів, рішень, пропозиції та зауваження до порядку денного засідання наглядової ради підприємства;

- подати письмово оформлену окрему думку щодо питання порядку денного та проекту рішення наглядової ради, яка додається до протоколу засідання наглядової ради;

- вимагати скликання засідання наглядової ради відповідно до вимог цього Порядку;

- порушувати питання  про звільнення посадових осіб підприємства;

- порушувати питання про звітування посадових осіб підприємства перед наглядовою радою.    

3. Члени наглядової ради зобов’язані:

- діяти в інтересах підприємства та територіальної громади;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом підприємства та цим Порядком;

- не розголошувати, не поширювати та не передавати третім особам персональних даних, отриманих в ході роботи або які містяться в документах, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

- не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність підприємства, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

- брати участь у засіданнях наглядової ради та засіданнях її комітетів. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради чи комітетів із зазначенням причини відсутності;

- виконувати  рішення наглядової  ради та її комітетів.

Стаття 5. Повноваження голови наглядової ради

1. Голова наглядової ради:

- керується у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом підприємства, рішеннями ради та цим Порядком;

- організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою;

- скликає засідання наглядової ради та головує на них, визначає порядок денний засідань;

- не рідше одного разу в рік звітує перед засновником про роботу наглядової ради, виконання планів розвитку підприємства, фінансових планів, ефективного використання його майна. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради;

- за рішенням наглядової ради порушує перед засновником питання щодо внесення змін до її складу;

- представляє наглядову раду у відносинах з підприємством, іншими установами, організаціями, підприємствами та органами влади;

- призначає заступника з числа членів наглядової ради;

- підписує рішення наглядової ради підприємства та протокол засідання.

Стаття 6. Дострокове припинення повноважень члена наглядової ради

1. Повноваження члена наглядової ради підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради на підставі його письмової заяви на ім’я суб’єкта делегування, з дотриманням зобов’язань, передбачених цивільно-правовим договором.

2. Повноваження члена наглядової ради підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою суб’єкта делегування у випадках, передбачених цим Порядком та статутом підприємства.

3. Член наглядової ради підприємства зобов’язаний невідкладно подати суб’єкту делегування письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам, встановленим цим Порядком та статутом підприємства, а також у випадку незалежного члена наглядової ради підприємства, вимогам до незалежних членів наглядових рад підприємств, визначених рішенням сесії ради.

4. Суб’єкт делегування, отримавши письмову заяву члена наглядової ради підприємства про припинення своїх повноважень, або рішення наглядової ради підприємства про необхідність припинення повноважень відповідного члена наглядової ради, прийняте за результатами перевірки члена наглядової ради на предмет його відповідності встановленим вимогам, повинен прийняти рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради протягом 60 календарних днів з дня отримання заяви або рішення наглядової ради відповідно. У разі неприйняття рішення суб’єктом делегування протягом вказаного строку, рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради вважається таким, що прийняте суб’єктом делегування за принципом мовчазної згоди.

5. Прийняття рішення суб’єктом делегування про припинення повноважень члена наглядової ради є підставою для розірвання відповідного цивільно-правового договору з такою особою з моменту прийняття відповідного рішення.

6. Повноваження члена наглядової ради підприємства з одночасним припиненням укладеного з ним цивільно-правового договору припиняються також у випадку:

·      неналежного виконання обов’язків – з моменту прийняття відповідного рішення суб’єктом управління;

·      неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради підприємства за станом здоров’я – через два тижні з моменту надання ним або його законним представником письмового повідомлення про це відповідному суб’єктові управління;

·      притягнення до відповідальності за вчинення злочину – з моменту набрання законної сили вироку суду;

·      смерті – з моменту настання юридичного факту смерті;

·      визнання його недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи померлим – з моменту набрання законної сили рішення суду;

·      ліквідації наглядової ради – з моменту внесення відповідних змін до статуту підприємства;

·      закінчення строку, на який члена наглядової ради було призначено – з наступного дня після закінчення відповідного строку.

7. У разі припинення повноважень члена наглядової ради суб’єкт делегування має призначити іншого члена наглядової ради відповідно до положень, визначених Порядком призначення членів наглядової ради та законом у строк, що не перевищує трьох місяців. Суб’єкт управління зобов’язаний забезпечувати наявність у складі наглядової ради достатньої кількості членів з метою виконання покладених на наглядову раду функцій (у тому числі необхідної кількості незалежних членів).

Міський голова                                                       С.В.Надал

Додаток 4

до рішення міської ради від 20.12.2016 р. №7/13/225

Порядок інформування про діяльність комунальних підприємств

І. Мета і завдання

1. Метою порядку є забезпечення відкритості і прозорості у діяльності комунальних підприємств ради та їхніх службових осіб, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію.

2. Основними завданнями є:

2.1. Інформування мешканців про діяльність комунальних підприємств, послуги та тарифи на них, фінансову та господарську діяльність.

2.2. Організація процесу інформування суб’єктів господарської діяльності, представників ЗМІ, перевіряючи органів, потенційних інвесторів та всіх зацікавлених про діяльність комунальних підприємств.

2.3. Забезпечення подання інформації на засадах своєчасності, систематичності, повноти, всебічності та об’єктивності.

3. Предмет та основні засади інформування

3.1. Предметом інформування є господарська та інша діяльність комунальних підприємств;

3.2. Перелік інформації, що підлягає обов’язковому розміщенню в мережі інтернет на офіційному веб-сайті міської ради або веб-сайті підприємства:

·      адреса, контакти та графік роботи;

·      основна діяльність (перелік основних послуг, робіт, товарів);

·      керівники (прізвище, ім’я та по-батькові, фото, телефон, електронна пошта);

·      структура підприємства з назвою структурних підрозділів та контактними даними керівників (прізвище, ім’я та по-батькові, фото, телефон, електронна пошта);

·      статут комунального підприємства;

·      штатний розпис підприємства;

·      оголошення про вакансії на підприємстві.

·      фінансові звіти підприємства;

·      висновки та звіти за результатами незалежної аудиторської перевірки (за наявності);

·      річний план закупівель (за наявності);

·      інформація про укладені господарські договори, сума яких перевищує 100тис.грн. (номер, дата та назва договору; найменування контрагента, його код ЄДРПОУ; сума договору, строк виконання послуг, предмет договору).

3.3. Інформація у рамках виконання цього Порядку проводиться державною мовою.

3.4. При інформуванні забороняється подавати інформацію агітаційного чи пропагандистського характеру, зокрема звернення, заклики, гасла за ту чи іншу партію, у тому числі з числа тих, що представлені в раді.

3.5. Оновлення інформації відбувається не пізніше ніж через 10 робочих днів по кожному пункту переліку зазначеному в п.3.2. у разі необхідності оновлення інформації.

4. Механізм подання інформації для розміщення її на офіційному веб-сайті ради у разі відсутності окремого веб-сайту у комунального підприємства

4.1. На офіційному веб-сайті Тернопільської міської ради створюється окремий розділ «Комунальні підприємства» з підрозділами по кожному комунальному підприємству ради.

4.2. Уповноважена особа визначена наказом директора комунального підприємства подає відділу/управлінню/департаменту ради  інформацію про діяльність підприємства в електронному вигляді.

4.3. Інформація після обробки не пізніше ніж наступного дня подається відділом/управлінням/департаментом адміністратору для подальшого її розміщення на офіційному веб-порталі ради в мережі інтернет.

4.4. Адміністратор офіційного веб-порталу та відділ/управління/департамент ради забезпечують захист розміщеної інформації від несанкціонованої модифікації.

4.5. У разі наявності в комунального підприємства окремого веб-сайту, на веб-сайті міської ради у розділі «Комунальні підприємства» розміщається відповідне посилання на сайт даного комунального підприємства.

5. Відповідальність перед наглядовою радою комунального підприємства за своєчасність надання, оновлення, розміщення інформації на офіційному веб-сайті несе керівництво ради, посадові особи виконавчих органів ради та керівники комунальних підприємств, які є розпорядниками такої інформації.

Міський голова                                                       С.В.Надал

Додаток 5

до рішення міської ради від 20.12.2016 р. №7/13/225

Взірці проектів рішень

для втілення механізму функціонування Наглядових рад

Проект рішення Тернопільської міської ради

Про затвердження персонального складу

Наглядової ради комунального підприємства

«_____»

                  Керуючись ч. 301 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 7 ст. 3 Порядку призначення членів, утворення та ліквідації наглядової ради комунального унітарного підприємства Тернопільська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити персональний склад Наглядової ради комунального підприємства «_____» (додаток 1)

2. Затвердити статут комунального підприємства «_____» (додаток 2)

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію питань економіки, промисловості, транспорту і зв’язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму.

___________________ голова

Додаток 1

Наглядова рада комунального підприємства «_____»

Представники від _____ голови:

1) ПІБ

2) ПІБ

Представники від _____ _____ ради:

1) ПІБ

2) ПІБ

Незалежні члени:

1) ПІБ

2) ПІБ

Взірець розпорядження міського голови

РОЗПОРЯДЖЕННЯ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

від __.__.20__р.  № ___

 

Про делегування представників до

Наглядової ради комунального підприємства

«_____»

Керуючись ч. 4 ст. 3 та ч. 2 ст. 2 Порядку призначення членів, утворення та ліквідації Наглядової ради комунального унітарного підприємства:

1. Делегувати до складу Наглядової ради комунального підприємства «_____»:

1) ПІБ

2) ПІБ

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника _____ голови _____.

Додаток: автобіографії

_____ голова                                                                                                     _____

Взірець наказу начальника управління/відділу/департаменту

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Департамент/відділ/управління _____

НАКАЗ

Про утворення наглядової ради комунального унітарного підприємства «_____»

Керуючись ч. 7 ст. 78 Господарського кодексу України, рішенням сесії ради від __.__.___ № ___ «Про критерії обов’язковості утворення Наглядової ради в комунальних унітарних підприємствах» та ч. 1 ст. 3 Порядку призначення членів, утворення та ліквідації наглядвої ради комунального унітарного підприємства, затвердженого рішенням сесії ради від __.__.__ № __, наказую:

1. Утворити наглядову раду комунального підприємства «_____» в загальній кількості ___ осіб;

2. До складу наглядової ради включити __ представників від голови, __ представників від ради, __ незалежних членів наглядової ради.

3. Оприлюднити наказ на офіційному веб-сайті _____ _____ ради.

Директор Департаменту/відділу/управління

______                                                                                                  ______

Читати 1878 разів
КОНТАКТИ
Індекс: 46008
Адреса: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 7
кол-центр (подання показників, отримання
роз'яснень): (0352) 519751, (0800) 354357,
  (0800) 509909
приймальна:      
(0352) 525220
диспетчер аварійної
служби: (0352) 519758, (050) 4374353
   
е-пошта: info@vodokanal.te.ua
Сайт: www.vodokanal.te.ua
ГРАФІК РОБОТИ
понеділок - четвер  
08:00 - 17:15
п'ятниця 08:00 - 16:00
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА 13:00 - 14:00
субота, неділя вихідний
ПРИЙОМ ПЛАТЕЖІВ
вул. Медова, 1 (без перерви)
понеділок - четвер  
08:00 - 17:15
п'ятниця 08:00 - 16:00
субота, неділя
вихідний

Із 25 січня обмежено прийом відвідувачів.
Детальніше - тут>

ОПЛАТА ПОСЛУГ

АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, Тернопільська філія, МФО338783
КП “Тернопільводоканал”, ЄДРПОУ 03353845
рахунок №UA743387830000026005055101848

 

У призначенні платежу зазначити:
оплата послуг водопостачання та/чи водовідведення,
вивезення та очищення стоків (необхідне вказати),

№ договору, адресу, прізвище, ім'я та по-батькові.

Комунальне підприємство "Тернопільводоканал