Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"

 У зв'язку з переключенням нової водопровідної мережі по вул. Загребельна, в період з 17 по 21 серпня 2020 року будуть проводитись тимчасові відключення від водопостачання абонентів вулиць Загребельна, вул.Південна, вул.Грабовського та вул. Волинська.

 Про конкретні дати та години зупинки подачі холодної води, мешканці будинків будуть попереджені завчасно.

 Просимо вибачити за тимчасові незручності!

 КП „Тернопільводоканал”

 

Середньомісячний розмір плати на 1 абонента

за послуги централізованого водопостачання

та централізованого водовідведення (населення)

станом на 01.07.2020р.

   (грн)
приватний сектор багатоквартирні будинки
за наявності індивідуальних (квартирних) водомірів абоненти без індивідуальних приладів обліку за наявності індивідуальних (квартирних) водомірів абоненти без індивідуальних приладів обліку
197,789 460,583 171,277 329,792
Інформація
про дебіторську заборгованість за травень 2020 року по КП "Тернопільводоканал"
Текст Сальдо на 01.05.2020р. Нарахування Оплата Сальдо на 01.06.2020р. Відсоток оплат
Дебет Кредит Квітень Травень Травень Дебет Кредит до поточного періоду до попереднього періоду
ВСЬОГО дебіторська заборгованість,
в т.ч.:
33293,7 -2170,2 21859,8 21529,7 21199,8 33595,0 -2141,6 98,5 97,0
1. Населення, в т.ч.: 29580,2 -1321,5 16169,0 15595,4 15761,7 29425,5 -1333,1 101,1 97,5
1.1. населення (без пільг і субсидій) 29472,7 -1321,5 16116,4 15545,4 15733,9 29295,8 -1333,1 101,2 97,6
1.2. пільги та субсидії 27,9 0,0 27,9 27,1 27,8 27,2 0,0 102,6 99,6
1.3. дотація (села Івачів, Плотича) 79,6 0,0 24,7 22,9 0,0 102,5 0,0 0,0 0,0
2. Юридичні споживачі, в т.ч.: 3713,5 -848,7 5690,8 5934,3 5438,1 4169,5 -808,5 91,6 95,6
2.1. гуртожитки та ОСББ (двосторонні та
тристоронні договори)
194,1 -16,6 550,7 526,9 453,3 271,5 -20,4 86,0 82,3
2.2. бюджетні організації, в т.ч.: 314,7 -25,4 956,4 950,8 902,6 361,5 -24,0 94,9 94,4
1.2.1. організ. та установи міського бюджету 66,0 -3,5 316,2 306,0 323,9 50,4 -5,8 105,8 102,4
1.2.2. організ. та установи облас. бюджету 24,6 -2,0 364,5 360,2 359,9 25,8 -2,9 99,9 98,7
1.2.3. організ. та установи держав. бюджету 213,1 -19,9 263,0 269,6 205,9 272,2 -15,3 76,4 78,3
1.2.4. організ. та установи район. бюджету 11,0 0,0 12,7 15,0 12,9 13,1 0,0 86,0 101,6
2.3. інші споживачі 3204,7 -806,7 4183,7 4456,6 4082,2 3536,5 -764,1 91,6 97,6
Населення в цілому (сума рядків 1 та 2.1) 29774,3 -1338,1 16719,7 16122,3 16215,0 29697,0 -1353,5 100,6 97,0
ВСЬОГО дебіторська заборгованість за послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення, в т.ч.: 1071,2 -0,4 425,8 434,5 405,7 1099,9 -0,3 93,4 95,3
1. Абонентське обслуговування (згідно рішення ВК ТМР) 14,2 0,0 0,0 0,0 0,2 14,0 0,0 - -
2. Абонентське обслуговування (згідно постанови КМУ №690) 52,7 0,0 13,4 15,9 6,1 62,5 0,0 38,4 45,5
3. Аварійне обслуговування (ВРН) 1000,2 0,0 409,8 415,9 397,9 1018,2 0,0 95,7 97,1
4. Аварійне обслуговування (АВ) 4,1 -0,4 2,6 2,7 1,5 5,2 -0,3 55,6 57,7
ВСЬОГО дебіторська заборгованість по внесках за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, в т.ч.: 534,1 -4,1 414,1 8,3 312,0 230,5 -4,2 - 75,3
1. Обслуговування ВКО (без пільг і субсидій) 338,3 -0,9 253,3 8,2 192,8 153,8 -1,0 - 76,1
2. Заміна ВКО (без пільг і субсидій) 195,0 -3,2 160,4 0,0 118,5 76,5 -3,2 - 73,9
3. Пільги та субсидії 0,8 0,0 0,4 0,1 0,7 0,2 0,0 - 175,0
Примітка: в доходах від реалізації централізованого водопостачання та водовідведення за травень 2020 року включено списання кредиторської заборгованості в сумі 0,106 тис.грн.
Інформація
про дебіторську заборгованість за квітень 2020 року по КП "Тернопільводоканал"
тис.грн. (з ПДВ)
Текст Сальдо на 01.04.2020р. Нарахування Оплата Сальдо на 01.05.2020р. Відсоток оплат
Дебет Кредит Березень Квітень Квітень Дебет Кредит до поточного періоду до попереднього періоду
ВСЬОГО дебіторська заборгованість, в т.ч.: 31668,3 -2190,5 24095,3 21859,8 20214,1 33293,7 -2170,2 92,5 83,9
1. Населення, в т.ч.: 28024,9 -1359,8 16170,1 16169,0 14575,4 29580,2 -1321,5 90,1 90,1
1.1. населення (без пільг і субсидій) 27935,1 -1359,8 16110,9 16116,4 14540,5 29472,7 -1321,5 90,2 90,3
1.2. пільги та субсидії 34,9 0,0 35,0 27,9 34,9 27,9 0,0 125,1 99,7
1.3. дотація (села Івачів, Плотича) 54,9 0,0 24,2 24,7 0,0 79,6 0,0 0,0 0,0
2. Юридичні споживачі, в т.ч.: 3643,4 -830,7 7925,2 5690,8 5638,7 3713,5 -848,7 99,1 71,1
2.1. гуртожитки та ОСББ (двосторонні та
тристоронні договори)
182,0 -22,3 748,2 550,7 532,9 194,1 -16,6 96,8 71,2
2.2. бюджетні організації, в т.ч.: 483,0 -18,9 1539,9 956,4 1131,2 314,7 -25,4 118,3 73,5
1.2.1. організ. та установи міського бюджету 130,6 -4,0 615,3 316,2 380,3 66,0 -3,5 120,3 61,8
1.2.2. організ. та установи облас. бюджету 38,7 -2,9 467,0 364,5 377,7 24,6 -2,0 103,6 80,9
1.2.3. організ. та установи держав. бюджету 312,8 -12,0 430,9 263,0 370,6 213,1 -19,9 140,9 86,0
1.2.4. організ. та установи район. бюджету 0,9 0,0 26,7 12,7 2,6 11,0 0,0 20,5 9,7
2.3. інші споживачі 2978,4 -789,5 5637,1 4183,7 3974,6 3204,7 -806,7 95,0 70,5
Населення в цілому (сума рядків 1 та 2.1) 28206,9 -1382,1 16918,3 16719,7 15108,3 29774,3 -1338,1 90,4 89,3
ВСЬОГО дебіторська заборгованість за послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення, в т.ч.: 1021,8 -0,5 424,0 425,8 376,3 1071,2 -0,4 88,4 88,8
1. Абонентське обслуговування (згідно рішення ВК ТМР) 14,3 0,0 0,0 0,0 0,1 14,2 0,0 - -
2. Абонентське обслуговування (згідно постанови КМУ №690) 43,6 0,0 13,2 13,4 4,3 52,7 0,0 32,1 32,6
3. Аварійне обслуговування (ВРН) 960,1 0,0 408,0 409,8 369,7 1000,2 0,0 90,2 90,6
4. Аварійне обслуговування (АВ) 3,8 -0,5 2,8 2,6 2,2 4,1 -0,4 84,6 78,6
ВСЬОГО дебіторська заборгованість по внесках за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, в т.ч.: 137,4 -4,4 0,0 414,1 17,1 534,1 -4,1 4,1 -
1. Обслуговування ВКО (без пільг і субсидій) 96,3 -1,1 0,0 253,3 11,1 338,3 -0,9 4,4 -
2. Заміна ВКО (без пільг і субсидій) 40,7 -3,3 0,0 160,4 6,0 195,0 -3,2 3,7 -
3. Пільги та субсидії 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,8 0,0 0,0 -
Примітка: в доходах від реалізації централізованого водопостачання та водовідведення за квітень 2020 року включено списання кредиторської заборгованості в сумі 0,151 тис.грн.
Інформація
про дебіторську заборгованість за березень 2020 року по КП "Тернопільводоканал"
тис.грн. (з ПДВ)
Текст Сальдо на 01.03.2020р. Нарахування Оплата Сальдо на 01.04.2020р. Відсоток оплат
Дебет Кредит Лютий Березень Березень Дебет Кредит до поточного періоду до попереднього періоду
ВСЬОГО дебіторська заборгованість, в т.ч.: 26673,6 -2427,8 22133,4 24095,3 18863,3 31668,3 -2190,5 78,3 85,2
1. Населення, в т.ч.: 24380,5 -1527,0 15257,0 16170,1 12358,5 28024,9 -1359,8 76,4 81,0
1.1. населення (без пільг і субсидій) 24282,2 -1527,0 15188,2 16110,9 12290,8 27935,1 -1359,8 76,3 80,9
1.2. пільги та субсидії 45,7 0,0 46,9 35,0 45,8 34,9 0,0 130,9 97,7
1.3. дотація (села Івачів, Плотича) 52,6 0,0 21,9 24,2 21,9 54,9 0,0 90,5 100,0
2. Юридичні споживачі, в т.ч.: 2293,1 -900,8 6876,4 7925,2 6504,8 3643,4 -830,7 82,1 94,6
2.1. гуртожитки та ОСББ (двосторонні та
тристоронні договори)
174,5 -20,7 742,3 748,2 742,3 182,0 -22,3 99,2 100,0
2.2. бюджетні організації, в т.ч.: 322,4 -45,2 1340,7 1539,9 1353,0 483,0 -18,9 87,9 100,9
1.2.1. організ. та установи міського бюджету 56,3 -6,8 544,4 615,3 538,2 130,6 -4,0 87,5 98,9
1.2.2. організ. та установи облас. бюджету 16,7 -13,4 400,1 467,0 434,5 38,7 -2,9 93,0 108,6
1.2.3. організ. та установи держав. бюджету 239,8 -25,0 373,5 430,9 344,9 312,8 -12,0 80,0 92,3
1.2.4. організ. та установи район. бюджету 9,6 0,0 22,7 26,7 35,4 0,9 0,0 132,6 155,9
2.3. інші споживачі 1796,2 -834,9 4793,4 5637,1 4409,5 2978,4 -789,5 78,2 92,0
Населення в цілому (сума рядків 1 та 2.1) 24555,0 -1547,7 15999,3 16918,3 13100,8 28206,9 -1382,1 77,4 81,9
ВСЬОГО дебіторська заборгованість за послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення, в т.ч.: 962,3 -0,6 423,2 424,0 364,4 1021,8 -0,5 85,9 86,1
1. Абонентське обслуговування (згідно рішення ВК ТМР) 14,6 0,0 0,1 0,0 0,3 14,3 0,0 - -
2. Абонентське обслуговування (згідно постанови КМУ №690) 34,9 0,0 11,6 13,2 4,5 43,6 0,0 34,1 38,8
3. Аварійне обслуговування 910,2 0,0 408,7 408,0 358,1 960,1 0,0 87,8 87,6
4. Аварійне обслуговування (АВ) 2,6 -0,6 2,8 2,8 1,5 3,8 -0,5 53,6 53,6
ВСЬОГО дебіторська заборгованість по внесках за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, в т.ч.: 197,3 -4,4 -34,4 0,0 59,9 137,4 -4,4 - -174,1
1. Обслуговування ВКО (без пільг і субсидій) 136,3 -1,1 -1,4 0,0 40,0 96,3 -1,1 - -2857,1
2. Заміна ВКО (без пільг і субсидій) 60,6 -3,3 -33,0 0,0 19,9 40,7 -3,3 - -60,3
3. Пільги та субсидії 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 - -
Примітка: в доходах від реалізації централізованого водопостачання та водовідведення за березень 2020 року включено списання кредиторської заборгованості в сумі 0,189 тис.грн.

У зв'язку з заміною водопровідного ввода на будинок, 10  червня 2020 року з 9 до 20 години, буде припинено водопостачання по вулиці 15 квітня буд.5 і буд.5б.

Просимо запастися водою на вказаний період і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

У зв'язку з заміною водопровідного ввода на будинок, 2  червня 2020 року з 9 до 20 години,  буде припинено водопостачання по вулиці Куліша, буд 4.

Просимо запастися водою на вказаний період і з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

 Відповідно до Постанови Міністерства охорони здоров’я України від 09.05.2020 № 16, до 22 червня погодження проєктної документації буде проходити в кабінеті головного інженера КП “Тернопільводоканал” - у вівторок та четвер, з 14:00 по 16:00год.

 Погодження проєктної документації буде проводитися виключно за попереднім записом із вказанням прізвища імені по батькові та контактного номеру телефону на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. із дотриманням часового інтервалу - на одного відвідувача 10 хв.

З повагою Адміністрація

КП “Тернопільводоканал”

ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець
Сторінка 1 із 61
Контакти
Індекс: 46008 
Адреса: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 7
 
кол-центр (подання показників, отримання
роз'яснень): (0352) 519751, 0800509909
приймальна: (0352) 525220
диспетчер: (0352) 525117, (0352) 252610, 0504374353
 
е-пошта: info@vodokanal.te.ua
Сайт: www.vodokanal.te.ua
Детальніше>
 
Графік роботи
понеділок — четвер     08:00 — 17:15 
п'ятниця     08:00 — 16:00
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА     13:00 — 14:00
субота, неділя     вихідний
 
Прийом платежів
вул. Медова, 1 (без перерви)
понеділок — четвер     08:00 — 18:00
п'ятниця     08:00 — 17:00
субота    09:00 — 15:00
неділя     вихідний

ОПЛАТА ПОСЛУГ

АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, Тернопільська філія, МФО338783
КП “Тернопільводоканал”, ЄДРПОУ 03353845
рахунок №UA743387830000026005055101848

 

У призначенні платежу зазначити:
оплата послуг водопостачання та/чи водовідведення,
вивезення та очищення стоків (необхідне вказати),

№ договору, адресу, прізвище, ім'я та по-батькові.

Комунальне підприємство "Тернопільводоканал