Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"

Нормативний документ

Введення в дію

Вартість 1мводи з ПДВ, грн

Вартість 1мстоків з ПДВ, грн

Вартість 1мводи і стоків з ПДВ, грн

Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 04.02.2020р. № 283

05.02.2020р.

 

для всіх груп споживачів

12,888

14,448

27,336

ВНЕСКИ ЗА ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗАМІНУ ВУЗЛІВ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ

02.08.2017р. набрав чинності Закон України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, згідно з яким функції обслуговування та заміни вузлів комерційного обліку покладаються на оператора зовнішніх інженерних мереж (КП “Тернопільводоканал”).

Згідно з пунктом 1 статті 6 Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” витрати оператора зовнішніх інженерних мереж на обслуговування, заміну вузлів комерційного обліку відшкодовуються споживачами відповідної комунальної послуги шляхом сплати виконавцю комунальної послуги внесків на обслуговування вузла комерційного обліку.

На підставі “Методики визначення розміру внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку та їх розподілу між споживачами комунальних послуг, власниками (співвласниками) приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення та/або гарячого водопостачання”, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 05 червня 2018 року № 129,

13.03.2019р. рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради № 229 затверджено розмір внесків для споживачів комунального підприємства «Тернопільводоканал» за обслуговування, заміну вузлів комерційного обліку централізованого водопостачання та водовідведення окремо по кожному будинку. Нарахування та виставлення внесків за обслуговування, заміну вузлів комерційного обліку здійснюється щоквартально, один раз в квартал.

Величина внесків за обслуговування, заміну вузлів комерційного обліку визначається окремо для кожної будівлі. Зважаючи на це, на розмір внеску впливає кількість споживачів в будинку, і у підсумку, чим менша кількість абонентів в будинку, тим більша плата за обслуговування, заміну.

Внески за обслуговування вузлів комерційного обліку включають в себе мінімальні витрати, необхідні для надання даних послуг, а саме: витрати на проведення огляду вузла обліку, ремонт та повірку будинкового комерційного водоміра (в тому числі розпломбування, демонтаж, повірка,транспортування, монтаж та опломбування), витрати на паливно-мастильні матеріали, заробітну плату та ін.

Внески за заміну вузлів комерційного обліку включають в себе мінімальні витрати, необхідні для надання даних послуг, зокрема витрати на проведення огляду вузла обліку, придбання та заміну вузла комерційного обліку та встановлення контрольно-вимірювальних приладів.

Зважаючи, що внески є квартальним платежем, рішення застосовується починаючи з 2-ого кварталу 2019р. В рахунках споживачів за квітень, липень, жовтень 2019р. та січень 2020р. відображено вартість обслуговування,заміни вузлів комерційного обліку. Нарахування проводитимуться в першому місяці кожного календарного кварталу.

Звертаємо увагу, що за нижче вказаним посиланням на Інтернет-сторінці Тернопільської міської ради , а саме:

https://rada.te.ua/vikonavchiy-komitet/rishennya-vikonavchogo-komitetu-2019/27733.html

   qr

Розміщене рішення МВК від 13.03.2019р. за № 229 з додатками. Всі чотири додатки знаходяться в одному файлі, що доступний для завантаження.

Структура внесків за обслуговування вузлів комерційного обліку наведена у додатках №2,№4.

Для швидкого доступу відкрийте файл додатку і натисніть пошук по слову “Додаток”.

Інформація про дебіторську заборгованість за 12 місяців 2019 року по КП "Тернопільводоканал"
тис.грн. (з ПДВ)
Текст Сальдо на 01.01.2019р. Нарахування Повернення до бюджету невикористаних сум субсидій Оплата Сальдо на 01.01.2020р. Відсоток оплат
Дебет Кредит 12 місяців 12 місяців 12 місяців Дебет Кредит до поточного періоду
ВСЬОГО дебіторська заборгованість, в т.ч.: 16169,8 -4760,0 187362,0 0,0 179085,1 22314,4 -2627,7 95,6
1. Населення, в т.ч.: 15799,8 -3842,3 125692,4 0,0 119090,0 20207,2 -1647,3 94,7
1.1. населення (без пільг і субсидій) 13863,3 -3842,3 120852,9 299,1 112630,6 20189,7 -1647,3 93,0
1.2. пільги та субсидії 1920,1 0,0 4670,4 -299,1 6289,1 2,3 0,0 143,9
1.3. дотація (села Івачів, Плотича) 16,4 0,0 169,1 170,3 15,2 0,0 100,7
2. Юридичні споживачі, в т.ч.: 370,0 -917,7 61669,6 59995,1 2107,2 -980,4 97,3
2.1. гуртожитки та ОСББ (двосторонні та
тристоронні договори)
72,6 -30,8 6019,5 6032,7 120,8 -92,2 100,2
2.2. бюджетні організації, в т.ч.: 25,9 -143,6 12558,1 12436,7 115,0 -111,3 99,0
1.2.1. організ. та установи міського бюджету 0,8 -13,5 4969,2 4973,9 1,3 -18,7 100,1
1.2.2. організ. та установи облас. бюджету 0,6 -10,5 3962,7 3963,6 5,9 -16,7 100,0
1.2.3. організ. та установи держав. бюджету 24,3 -119,4 3400,1 3273,4 107,5 -75,9 96,3
1.2.4. організ. та установи район. бюджету 0,2 -0,2 226,1 225,8 0,3 0,0 99,9
2.3. інші споживачі 271,5 -743,3 43092,0 41525,7 1871,4 -776,9 96,4
Населення в цілому (сума рядків 1 та 2.1) 15872,4 -3873,1 131711,9 125122,7 20328,0 -1739,5 95,0
ВСЬОГО дебіторська заборгованість за послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення, в т.ч.: 450,4 0,0 4855,8 - 4394,5 911,9 -0,2 90,5
1. Абонентське обслуговування 20,0 0,0 -0,2 - 4,8 15,0 0,0 -
2. Аварійне обслуговування (ВРН) 429,2 0,0 4820,3 - 4354,4 895,1 0,0 90,3
3. Аварійне обслуговування (АВ) 1,2 0,0 35,7 - 35,3 1,8 -0,2 98,9
ВСЬОГО дебіторська заборгованість по внесках за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, в т.ч.: 0,0 0,0 1475,5 - 1363,2 112,9 -0,6 92,4
1. Обслуговування ВКО (без пільг і субсидій) 0,0 0,0 943,7 - 864,8 79,4 -0,5 91,6
2. Заміна ВКО (без пільг і субсидій) 0,0 0,0 500,6 - 467,2 33,5 -0,1 93,3
3. Пільги та субсидії 0,0 0,0 31,2 - 31,2 0,0 0,0 100,0
Примітка: в доходах від реалізації послуг включено списання кредиторської заборгованості в сумі 6,061 тис.грн.
Інформація
про дебіторську заборгованість за грудень 2019 року по КП "Тернопільводоканал"
тис.грн. (з ПДВ)
Текст Сальдо на 01.12.2019р. Нарахування Повернення до бюджету невикористаних сум субсидій Оплата Сальдо на 01.01.2020р. Відсоток оплат
Дебет Кредит Листопад Грудень Грудень Грудень Дебет Кредит до поточного періоду до попереднього періоду
ВСЬОГО дебіторська заборгованість,
в т.ч.:
22945,6 -2571,1 17474,1 17615,6 0,0 18303,4 22314,4 -2627,7 103,9 104,7
1. Населення, в т.ч.: 19944,7 -1716,6 11624,0 11813,5 0,0 11481,7 20207,2 -1647,3 97,2 98,8
1.1. населення (без пільг і субсидій) 19885,9 -1716,6 11581,8 11774,0 11400,9 20189,7 -1647,3 96,8 98,4
1.2. пільги та субсидії 25,4 0,0 25,4 24,0 47,1 2,3 0,0 196,3 185,4
1.3. дотація (села Івачів, Плотича) 33,4 0,0 16,8 15,5 33,7 15,2 0,0 217,4 200,6
2. Юридичні споживачі, в т.ч.: 3000,9 -854,5 5850,1 5802,1 6821,7 2107,2 -980,4 117,6 116,6
2.1. гуртожитки та ОСББ (двосторонні та
тристоронні договори)
122,2 -23,2 720,0 610,2 680,6 120,8 -92,2 111,5 94,5
2.2. бюджетні організації, в т.ч.: 248,6 -33,4 1143,2 1245,1 1456,6 115,0 -111,3 117,0 127,4
1.2.1. організ. та установи міського бюджету 23,3 -9,2 429,9 474,8 506,3 1,3 -18,7 106,6 117,8
1.2.2. організ. та установи облас. бюджету 28,8 -1,1 365,4 410,8 449,3 5,9 -16,7 109,4 123,0
1.2.3. організ. та установи держав. бюджету 196,4 -23,1 331,2 334,9 476,6 107,5 -75,9 142,3 143,9
1.2.4. організ. та установи район. бюджету 0,1 0,0 16,7 24,6 24,4 0,3 0,0 99,2 146,1
2.3. інші споживачі 2630,1 -797,9 3986,9 3946,8 4684,5 1871,4 -776,9 118,7 117,5
Населення в цілому (сума рядків 1 та 2.1) 20066,9 -1739,8 12344,0 12423,7 12162,3 20328,0 -1739,5 97,9 98,5
ВСЬОГО дебіторська заборгованість за послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення, в т.ч.: 902,8 -0,5 409,3 410,1 400,7 911,9 -0,2 97,7 97,9
1. Абонентське обслуговування 15,5 0,0 0,0 0,0 0,5 15,0 0,0 - -
2. Аварійне обслуговування (ВРН) 885,1 0,0 406,5 407,4 397,4 895,1 0,0 97,5 97,8
3. Аварійне обслуговування (АВ) 2,2 -0,5 2,8 2,7 2,8 1,8 -0,2 103,7 100,0
ВСЬОГО дебіторська заборгованість по внесках за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, в т.ч.: 209,0 -0,4 0,0 -2,2 94,1 112,9 -0,6 - -
1. Обслуговування ВКО (без пільг і субсидій) 123,4 -0,3 0,0 -0,1 44,1 79,4 -0,5 - -
2. Заміна ВКО (без пільг і субсидій) 57,9 -0,1 0,0 -2,1 22,3 33,5 -0,1 - -
3. Пільги та субсидії 27,7 0,0 0,0 0,0 27,7 0,0 0,0 - -
Примітка: в доходах від реалізації послуг за грудень 2019 року включено списання кредиторської заборгованості в сумі 0,006 тис.грн.
Інформація
про дебіторську заборгованість за жовтень 2019 року по КП "Тернопільводоканал"
тис.грн. (з ПДВ)
Текст Сальдо на 01.10.2019р. Нарахування Повернення до бюджету невикористаних сум субсидій Оплата Сальдо на 01.11.2019р. Відсоток оплат
Дебет Кредит Вересень Жовтень жовтень Жовтень Дебет Кредит до поточного періоду до попереднього періоду
ВСЬОГО дебіторська заборгованість,
в т.ч.:
20941,5 -2553,1 15485,6 18109,8 0,0 15620,3 23361,3 -2483,4 86,3 100,9
1. Населення, в т.ч.: 19183,0 -1796,8 10525,8 12132,9 0,0 10988,0 20226,1 -1695,0 90,6 104,4
1.1. населення (без пільг і субсидій) 18828,1 -1796,8 10187,5 12088,1 10667,7 20146,7 -1695,0 88,2 104,7
1.2. пільги та субсидії 321,2 0,0 321,3 26,8 320,3 27,7 0,0 1195,1 99,7
1.3. дотація (села Івачів, Плотича) 33,7 0,0 17,0 18,0 0,0 51,7 0,0 0,0 0,0
2. Юридичні споживачі, в т.ч.: 1758,5 -756,3 4959,8 5976,9 4632,3 3135,2 -788,4 77,5 93,4
2.1. гуртожитки та ОСББ (двосторонні та
тристоронні договори)
123,1 -20,9 480,0 594,1 594,6 118,0 -16,3 100,1 123,9
2.2. бюджетні організації, в т.ч.: 228,1 -21,9 930,9 1168,0 1096,7 297,4 -19,9 93,9 117,8
1.2.1. організ. та установи міського бюджету 24,0 -9,5 358,9 442,7 438,2 29,4 -10,4 99,0 122,1
1.2.2. організ. та установи облас. бюджету 15,5 -1,2 294,9 352,6 341,2 27,0 -1,3 96,8 115,7
1.2.3. організ. та установи держав. бюджету 173,3 -11,2 260,0 353,9 291,3 232,9 -8,2 82,3 112,0
1.2.4. організ. та установи район. бюджету 15,3 0,0 17,1 18,8 26,0 8,1 0,0 138,3 152,0
2.3. інші споживачі 1407,3 -713,5 3548,9 4214,8 2941,0 2719,8 -752,2 69,8 82,9
Населення в цілому (сума рядків 1 та 2.1) 19306,1 -1817,7 11005,8 12727,0 11582,6 20344,1 -1711,3 91,0 105,2
ВСЬОГО дебіторська заборгованість за послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення, в т.ч.: 896,2 0,0 408,0 410,5 412,9 894,0 -0,2 100,6 101,2
1. Абонентське обслуговування 16,3 0,0 0,0 0,0 0,4 15,9 0,0 - -
2. Аварійне обслуговування (ВРН) 875,4 0,0 405,2 407,7 407,1 876,0 0,0 99,9 100,5
3. Аварійне обслуговування (АВ) 4,5 0,0 2,8 2,8 5,4 2,1 -0,2 192,9 192,9
ВСЬОГО дебіторська заборгованість по внесках за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, в т.ч.: 128,6 -0,6 -1,3 493,4 30,4 591,3 -0,3 - -
1. Обслуговування ВКО (без пільг і субсидій) 69,3 -0,3 0,0 321,2 18,9 371,5 -0,2 - -
2. Заміна ВКО (без пільг і субсидій) 31,6 -0,3 -1,3 170,9 11,5 190,8 -0,1 - -
3. Пільги та субсидії 27,7 0,0 0,0 1,3 0,0 29,0 0,0 - -
Примітка: в доходах від реалізації послуг за жовтень 2019 року включено списання кредиторської заборгованості в сумі 0,196 тис.грн.
Інформація
про дебіторську заборгованість за листопад 2019 року по КП "Тернопільводоканал"
тис.грн. (з ПДВ)
Текст Сальдо на 01.11.2019р. Нарахування Оплата Сальдо на 01.12.2019р. Відсоток оплат
Дебет Кредит Жовтень Листопад Листопад Дебет Кредит до поточного періоду до попереднього періоду
ВСЬОГО дебіторська заборгованість, в т.ч.: 23361,3 -2483,4 18109,8 17474,1 17977,5 22945,6 -2571,1 102,9 99,3
1. Населення, в т.ч.: 20226,1 -1695,0 12132,9 11624,0 11927,0 19944,7 -1716,6 102,6 98,3
1.1. населення (без пільг і субсидій) 20146,7 -1695,0 12088,1 11581,8 11864,2 19885,9 -1716,6 102,4 102,4
1.2. пільги та субсидії 27,7 0,0 26,8 25,4 27,7 25,4 0,0 109,1 109,1
1.3. дотація (села Івачів, Плотича) 51,7 0,0 18,0 16,8 35,1 33,4 0,0 208,9 195,0
2. Юридичні споживачі, в т.ч.: 3135,2 -788,4 5976,9 5850,1 6050,5 3000,9 -854,5 103,4 101,2
2.1. гуртожитки та ОСББ (двосторонні та
тристоронні договори)
118,0 -16,3 594,1 720,0 722,7 122,2 -23,2 100,4 121,6
2.2. бюджетні організації, в т.ч.: 297,4 -19,9 1168,0 1143,2 1205,5 248,6 -33,4 105,4 103,2
1.2.1. організ. та установи міського бюджету 29,4 -10,4 442,7 429,9 434,8 23,3 -9,2 101,1 98,2
1.2.2. організ. та установи облас. бюджету 27,0 -1,3 352,6 365,4 363,4 28,8 -1,1 99,5 103,1
1.2.3. організ. та установи держав. бюджету 232,9 -8,2 353,9 331,2 382,6 196,4 -23,1 115,5 108,1
1.2.4. організ. та установи район. бюджету 8,1 0,0 18,8 16,7 24,7 0,1 0,0 147,9 131,4
2.3. інші споживачі 2719,8 -752,2 4214,8 3986,9 4122,3 2630,1 -797,9 103,4 97,8
Населення в цілому (сума рядків 1 та 2.1) 20344,1 -1711,3 12727,0 12344,0 12649,7 20066,9 -1739,8 102,5 99,4
ВСЬОГО дебіторська заборгованість за послуги централізованого постачання холодної води та водовідведення, в т.ч.: 894,0 -0,2 410,5 409,3 400,8 902,8 -0,5 97,9 97,6
1. Абонентське обслуговування 15,9 0,0 0,0 0,0 0,4 15,5 0,0 - -
2. Аварійне обслуговування (ВРН) 876,0 0,0 407,7 406,5 397,4 885,1 0,0 97,8 97,5
3. Аварійне обслуговування (АВ) 2,1 -0,2 2,8 2,8 3,0 2,2 -0,5 107,1 107,1
ВСЬОГО дебіторська заборгованість по внесках за обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, в т.ч.: 591,3 -0,3 493,4 0,0 382,4 209,0 -0,4 - -
1. Обслуговування ВКО (без пільг і субсидій) 371,5 -0,2 321,2 0,0 248,2 123,4 -0,3 - -
2. Заміна ВКО (без пільг і субсидій) 190,8 -0,1 170,9 0,0 132,9 57,9 -0,1 - -
3. Пільги та субсидії 29,0 0,0 1,3 0,0 1,3 27,7 0,0 - -
Примітка: в доходах від реалізації послуг за листопад 2019 року включено списання кредиторської заборгованості в сумі 2,370 тис.грн.

Вулиця Достоєвського, 11 - пошкодження на водопроводі. Без водопостачання  залишились частково вул. Достоєвського і вул. Петриківська

Увага! У КП "Тернопільводоканал" 24 січня відбудуться відкриті громадські обговорення!

24 січня 2020 року о 10.00 в актовій залі КП “Тернопільводоканал”, що на вул.Танцорова,7 відбудуться відкриті громадські обговорення проекту Постанови НКРЕКП "Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік.

Споживачі можуть надсилати свої зауваження та пропозиції на поштову адресу: вул.Танцорова,7 м.Тернопіль, 46008, Україна або на електрону адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">pev@vodokanal.te.ua із зазначенням в темі листа “Зауваження до проекту тарифів на 2020 рік” до 23 січня 2020 року 17.00 год.

Увага! У КП "Тернопільводоканал" 24 січня відбудуться відкриті громадські обговорення!

24 січня 2020 року о 10.00 в актовій залі КП “Тернопільводоканал”, що на вул.Танцорова,7 відбудуться відкриті громадські обговорення проекту Постанови НКРЕКП "Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення на 2020 рік.

Споживачі можуть надсилати свої зауваження та пропозиції на поштову адресу: вул.Танцорова,7 м.Тернопіль, 46008, Україна або на електрону адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">pev@vodokanal.te.ua із зазначенням в темі листа “Зауваження до проекту тарифів на 2020 рік” до 23 січня 2020 року 17.00 год.

ПочатокПопередня12345678910НаступнаКінець
Сторінка 1 із 60
Контакти
Індекс: 46008 
Адреса: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 7
 
кол-центр (подання показників, отримання
роз'яснень): (0352) 519751, 0 (800) 509909
приймальна: (0352) 525220
диспетчер: (0352) 525117, 252610, (050) 4374353
 
е-пошта: info@vodokanal.te.ua
Сайт: www.vodokanal.te.ua
Детальніше>
 
Графік роботи
понеділок — четвер     08:00 — 17:15 
п'ятниця     08:00 — 16:00
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА     13:00 — 14:00
субота, неділя     вихідний
 
Прийом платежів
вул. Медова, 1 (без перерви)
понеділок — четвер     08:00 — 18:00
п'ятниця     08:00 — 17:00
субота    09:00 — 15:00
неділя     вихідний
 
Комунальне підприємство "Тернопільводоканал