Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"

07.03.2019

Повідомлення про присудження контракту по компоненту TER-ICB-03/1

Україна

Проект: P132386 – Другий Проект Розвитку Міської Інфраструктури

 

Посилання на Тендер/Контракт No: TER-ICB-03/1

Предмет Контракту: Модернізація КНС No. 7, 9

Тривалість Контракту: 18 місяців

Дата підписання Контракту:

Валюта оцінки: UAH-Українська гривня

 

Список учасників, які подали пропозицію:

Корпорація «Енергоресурс-Інвест»

Консорціум «RIKO - Wasserkraft Buro»

Нагороджений Учасник:

Назва: Корпорація «Енергоресурс-Інвест»

Адреса: 79035, Львів, вул. Зелена, 131

Країна: Україна

Ціна Пропозиції при відкритті: EUR 1 801 147,75

Оцінена Ціна Пропозиції: UAH 47,602,225.13

Ціна Контракту: EUR 1 801 147,75

 

Відхилений Учасник:

Назва: Консорціум «RIKO - Wasserkraft Buro»

Адреса: Bizijanova ulica 2, 1000 Ljubliana, Slovenija; 44 Radyanska Street,
смт. Ставище, Київська обл, 09400, Україна

Країна: Словенія, Україна

Ціна Пропозиції при відкритті: EUR 1 541 749,37

Причина відхилення: Гарантія Пропозиції не відповідає вимогам, зазначеним у Тендерному Документі.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukraine

Project: P132386 - Second Urban Infrastructure Project

 

Bid/Contract Reference No: TER-ICB-03/1

Scope of Contract: Modernization of wastewater pump stations No. 7, 9

Duration of Contract: 18 Month(s)

Contract Signature Date:

Evaluation Currency: UAH-Ukrainian Hryvnia

 

List of Bidders that submitted a bid:

Corporation “Energoresurs-invest”

Consortium “RIKO – Wasserkraft Buro”

 

Awarded Bidder(s):

Name: Corporation “Energoresurs-invest”

Address: 131 Zelena str., 79035, Lviv

Country: Ukraine

Bid Price at Opening: EUR 1 801 147,75

Evaluated Bid Price: UAH 47,602,225.13

Contract Price: EUR 1 801 147,75

 

Rejected Bidder(s):

Name: Consortium “RIKO – Wasserkraft Buro”

Address: Bizijanova ulica 2, 1000 Ljubliana, Slovenija; 44 Radyanska Street, Stavyschche Urban Settlement, Kiev Region, 09400, Ukraine

 

Country: Slovenia, Ukraine

Bid Price at Opening: EUR 1 541 749,37

Reason for Rejection: Bid security does not meet requirements specified in the Bidding Document.

 

Читати 1187 разів