Комунальне підприємство "Тернопільводоканал"

06.05.2019

Запрошення до участі в торгах по компоненту TER-ICB-02L3

Запрошення до участі в торгах

TER-ICB-02L3

Україна

Розвиток міської інфраструктури – 2, ПРМІ-2

Позика №: 8391-UA та TF017112

Контракт №: TER-ICB-02L3

Реконструкція В. Івачівського водозабору

 

1. Дане запрошення до участі в торгах випущено на підставі загального оголошення про проведення закупівель в рамках цього проекту, яке було опубліковане в електронному бюлетені UN Development Business ”, від 05 серпня2014 року.

2. Україна отримала позику від Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку в рахунок вартості Проекту “Розвиток міської інфраструктури – 2” (ПРМІ-2) і має намір використати частину коштів цієї позики для здійснення платежів за контрактом №TER-ICB-02L3 Реконструкція В. Івачівського водозабору”.

3. Комунальне підприємство “Тернопільводоканал” запрошує правомірних учасників торгів представити свої запечатані конкурсні пропозиції за наступним контрактом:

 TER-ICB-02L3 «Реконструкція В. Івачівського водозабору».

Предметом Контракту є послуги з проектування, постачання, демонтажні роботи, послуги з монтажу та виконання будівельних робіт, зведення в експлуатацію, випробування та введення в експлуатацію, а також усі інші послуги та роботи, включаючи навчання персоналу Замовника, необхідні для реконструкції Верхньо-Івачівського водозабору, що включає: заміну занурювальних насосних агрегатів та іншого механічного та електричного технологічного обладнання на 11 артезіанських свердловинах; заміну 4-х відцентрових насосних агрегатів та іншого механічного та електричного технологічного обладнання на насосній станції другого підйому; реконструкція збірних і технологічних трубопроводів; реконструкція електрообладнання; контрольно-вимірювальне обладнання; система відеоспостереження; реконструкція будівель свердловин, благоустрій. Реконструкція повинна бути завершена протягом 540 календарних днів з дати набрання чинності Контракту. Місце знаходження: Тернопіль, Україна. Більш детальна інформація про обсяги робіт вказана в Тендерній Документації.

Кваліфікаційні вимоги до учасників (короткo, більш детальна інформація про кваліфікаційні вимоги вказана в Тендерній Документації):

Середній річний оборот: 

Мінімальний середній річний оборот чотири мільйони п’ятсот тисяч доларів США (4 500 000,00 дол США) розраховується як сертифіковані платежі отримані за контрактами, протягом останніх трьох (3) років (2016-2018рр.) до закінчення терміну подачі пропозицій.

Фінансові результати: Учасник торгів повинен продемонструвати доступ до, або доступність фінансових ресурсів, таких як: ліквідні активи, невитрачені реальні активи, кредитні лінії та інші фінансові кошти, відмінні від будь-яких інших авансових платежів за контрактами для задоволення:

  (I) наступна вимога до грошового обігу:

один мільйон доларів США (1 000 000,00 дол. США).

  (II) загальні вимоги грошових коштів для цього контракту і його поточні зобов'язання.

Загальний досвід:Досвід за договорами в ролі підрядника, субпідрядника, або керуючого підрядника принаймні за останніх 5 (п’ять) років (2014-2018) до закінчення терміну подачі пропозицій.

Спеціальний досвід:

(а) Участь в якості підрядника, управляючого підрядника або субпідрядника, протягом останніх 8 (вісім) років (2011-2018) до закінчення терміну подачі заявок:

принаймні, один (1) контракт вартістю не менше як 2, 700,000.00 USD доларів США який був успішно і фактично завершеним, і схожим до запропонованого обладнання і монтажних послуг. Подібність має ґрунтуватися на фізичному розміру, складності, методах/технології або інших характеристик, як описано в розділі VI, вимоги замовника.

(б) Для зазначеного вище або іншого контракту виконаного у період передбачений в 2.4.2 (а) вище, мінімальний досвід роботи в наступних основних заходах:

Будівництво або реконструкція водозабору з продуктивністю не менше 10 000 м3/добу.

4.Тендер буде проводитись згідно з процедурами міжнародних конкурсних торгів, описаних в Посібнику із закупівлі товарів, робіт та не консультаційних послуг за позиками Міжнародного банку реконструкції та розвитку та кредитами міжнародного агентства з розвитку, виданого в січні 2011, переглянуто в липні 2014, і він є відкритий для всіх правомірних учасників, як це визначено в Керівництві із закупівель. Крім того, просимо звернути увагу на пункти 1.6 і 1.7, в яких викладено політику Світового банку щодо конфлікту інтересів.

5.Положення в Інструкції для учасників та в Загальних Умовах Контракту є положеннями стандартної тендерної документації МБРР: закупівля, проектування, постачання та монтаж (квітень 2015).

6.Зацікавлені правомірні учасники торгів можуть отримати додаткову інформацію від Комунального підприємства “Тернопільводоканал”, Уляна Ковальчук e-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  і ознайомитися з тендерною документацією в робочий час з 08:00 до 17:00 за нижченаведеною адресою (1).

7.Повний пакет документів для торгів на англійській мові може бути придбаний зацікавленими учасниками торгів після того, як вони направлять письмову заявку за нижченаведеною адресою (1) і оплатять невідшкодовуваний комісійний збір у розмірі 5 300.00 Українських гривень або 200 доларів США. Оплату слід провести шляхом банківського переказу на вказаний нижче рахунок. Документація для торгів буде відправлена повітряною поштою на адресу покупця у разі, якщо останній перебуває за кордоном, звичайною поштою або кур'єром в разі доставки по території України або ж документацію можна отримати, звернувшись безпосередньо за нижченаведеною адресою (1). Однак, Замовник не несе відповідальності за несвоєчасну доставку Тендерної Документації.

8.Конкурсні пропозиції повинні надійти за нижченаведеною адресою (1) до 10.00 за місцевим часом, 14 червня 2019 року. Електронний варіант пропозицій не приймається. Конкурсні пропозиції доставлені невчасно будуть відхилені. Конкурсні пропозиції будуть публічно розкриті у присутності учасників торгів, уповноважених представників і тих, які побажають відвідати цей захід за нижченаведеною адресою (2) о 10.00 за місцевим часом, 14 червня 2019 року.

9.Всі конкурсні пропозиції мають супроводжуватися заставним забезпеченням конкурсної пропозиції: не менше 68 000 дол. США (шістдесят вісім тисяч доларів США) або еквіваленту у вільноконвертованій валюті, або в українській гривні, визначеною за офіційним курсом (курсами) гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату випуску тендерної пропозиції.

 

Адреса (1):

Комунальне підприємство “Тернопільводоканал”

Кому: Уляна Ковальчук, Спеціаліст з Закупівель

Адреса: вул. Танцорова, 7

Поверх/Номер кабінету: 2 поверх, приймальня

Місто: Тернопіль

Поштовий індекс: 46008

Країна: Україна

Телефон: +380352430824; +38 050 437 18 44; +380352525220;

Факс: +38(0352)52-52-20

Електронна адреса: tender@vodokanal.te.ua

Адреса (2):

Комунальне підприємство “Тернопільводоканал”

Адреса: вул. Танцорова, 7

Поверх/Номер кабінету: 2 поверх, актовий зал

Місто: Тернопіль

Поштовий індекс: 46008

Країна: Україна

Банківський рахунок Покупця для переказів в UAH та USD:

1. Рахунок підприємства в банку:26003000021179

Назва банку:The State Export-Import Bank of Ukraine

МФО: 322313

Основні банки-кореспонденти:

Валюта

Банк

SWIFT код

Кореспондентський рахунок банку Покупця

USD

Citibank N. A., New York, USA

CITI US 33

36083522

USD

JP Morgan Chase Bank, N.A., New York, USA

CHAS US 33

400-124432

USD

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA

BKTR US 33

04094227

2. Рахунок підприємства в банку:26008055110160

Назва банку:PJSC “Privatbank”, Kyiv, Ukraine

SWIFT код банку: PBANUA2X

МФО: 338783

ЄДРПОУ: 03353845

IBAN Code: UA703387830000026008055110160

Основні банки-кореспонденти:

Валюта

Банк

SWIFT код

Кореспондентський рахунок банку Покупця

USD

JP Morgan Chase Bank, New York, USA

CHASUS33

890-0085-754

 

 

 

Invitation for Bids

IFB No. TER-IFB-02L3

Ukraine

Second Urban Infrastructure Project (UIP2)

Loan No.:8391-UA and TF017112

Contract No. TER-ICB-02L3

Reconstruction of Verhno-Ivachiv water intake

1. This invitation for bids follows the general procurement notice for this project that appeared in UN Development Business issue of August 5, 2014. 

2. Ukraine has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development toward the cost of Second Urban Infrastructure Project (UIP2),and it intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the contract for “Reconstruction Verhno-Ivachiv water intake”, No. TER-ICB-02L3.

3. The Utility Company “Ternopilvodokanal” now invites sealed bids from eligible bidders for the following contract:

TER-ICB-02L3:Reconstruction of Verhno-Ivachiv water intake”. Scope of Contract includes design services, plant supply, dismantling works, installation services and civil works, precommissioning, testing and commissioning services and all other services and works along with employer’s personnel training required for reconstruction water Verhno-Ivachiv intake which includes: replacement of submersible pumps units and other mechanical and electrical process equipment on 11 artesian wells; replacement of 4 centrifugal pump units and other mechanical and electrical process equipment on second lift water pumping station; reconstruction of collecting and process pipelines; reconstruction of electric supply equipment; control and metering equipment; video surveillance system; reconstruction of well buildings, and landscaping. Reconstruction shall be completed within 540 calendar days from the contract effective date. Location: Ternopil, Ukraine. More details on scope of works are indicated in the bidding document.

Qualification requirements for bidders (brief, more details on qualification requirements are indicated in the Bidding Document)

Average Annual Turnover:

Minimum average annual turnover of USD 4,500,000.00 calculated as total certified payments received for contracts in progress or completed, within the last three (3) years (2016-2018) prior to the deadline for bid submission.

Financial Resources:

The Bidder must demonstrate access to, or availability of financial resources such as liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means, other than any contractual advance payments to meet:

(i) the following cash-flow requirement: $ 1,000,000.00.

(ii) the overall cash flow requirements for this contract and its current commitments.

General Experience: Experience under contracts in the role of contractor, subcontractor, or management contractor for at least the last five (5) years (2014-2018) prior to the bid submission deadline.

Specific experience:

a.Participation as contractor, management contractor, or subcontractor in at least one (1) contract within the last eight (8) years (2011-2018) with a value of at least 2,700,000.00 USD, that have been successfully and substantially completed and that are similar to the proposed Plant and Installation Services. The similarity shall be based on the physical size, complexity, methods/technology or other characteristics as described in Section VI, Employer’s Requirements.

b.For the above or other contracts executed during the period stipulated in (a) above, a minimum experience in the following key activities: construction or reconstruction of water intake with underground water supply sources with capacity of water intake not less than 10,000 m3/day

4. Bidding will be conducted through the international competitive bidding procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, dated January 2011, revised July 2014, and is open to all bidders from eligible source countries as defined in the guidelines. In addition, please refer to paragraphs 1.6 and 1.7 setting forth the World Bank's policy on conflict of interest.

5. Provisions in the Instruction to Bidders and in the General Conditions of Contract are the Provisions of the IBRD Standard Bidding Documents: Procurement of Plant, Design, Supply and Installation (April 2015).

6. Interested eligible bidders may obtain further information from Utility Company “Ternopilvodokanal”, Uliana Kovalchuk, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. and inspect the bidding documents at the address given below (1) from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.

7. A complete set of bidding documents in English language may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the address below (1) and upon payment of a nonrefundable fee UAH 5,300.00 or USD 200. The method of payment will be bank transfer to accounts indicated below. The document will be sent by airmail for overseas delivery and surface mail or courier for local inland delivery or can be picked from the address (1) below. However, the Employer does not bear any responsibility for late delivery of Bidding Document.

8. Bids must be delivered to the address below (1) on or before 10:00 a.m. local time June 14, 2019. Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be publicly opened, in the presence of Bidders` designated representatives and anyone who choose to attend, at the following address (2) at 10:00 a.m. local time on June 14, 2019.

9. All bids must be accompanied by a bid security of USD 68,000.00 (sixty eight thousand US dollars) or equivalent in a freely convertible currency, or in Ukrainian Hryvnia determined at the official rate(s) of the Ukrainian Hryvnia against foreign currencies established by the National Bank of Ukraine as of the date of the Bid Security issue.

Address (1):

Utility Company “Ternopilvodokanal”

Attention: Ms. Uliana Kovalchuk, Procurement Specialist

Street Address: 7 Tantsorova Street

Floor/Room number: 2nd floor, Reception Desk

City: Ternopil

ZIP Code: 46008

Country: Ukraine

Telephone: +380352430824; +38 050 437 18 44; +380352525220;

Facsimile number: +380352525220

Electronic mail address: tender@vodokanal.te.ua

Address (2):

Utility Company “Ternopilvodokanal”

Street Address: 7 Tantsorova Street

Floor/Room number: 2nd floor, Conference Hall

City: Ternopil

ZIP Code: 46008

Country: Ukraine

Banking details of the Purchaser for payments in UAH and USD:

1.Account No.: 26003000021179

Name of the Bank: The State Export-Import Bank of Ukraine

MFO: 322313

                                                         Correspondent Banks (Intermediary)

Currency

Bank

SWIFT code

Correspondent account of the Purchaser’s bank

USD

Citibank N. A., New York, USA

CITI US 33

36083522

USD

JP Morgan Chase Bank, N.A., New York, USA

CHAS US 33

400-124432

USD

Deutsche Bank Trust Company Americas, New York, USA

BKTR US 33

04094227

2. Account No.: 26008055110160

Name of the Bank: Privatbank, Kyiv, Ukraine

SWIFT Code: PBANUA2X

MFO: 338783

EDRPOU: 03353845

IBAN Code: UA703387830000026008055110160

 

                                                        Correspondent Banks (Intermediary)

Currency

Bank

SWIFT code

Correspondent account of the Purchaser’s bank

USD

JP Morgan Chase Bank, New York, USA

CHASUS33

890-0085-754

Читати 719 разів